top of page

Bilim Kızı Projesi Burs Desteği

“Bilim Kızı” projesi kapsamında, ‘Bilim Kızı Projesi MENTORLUK Desteğine’ hak kazanmış, “Bilim Kızı BURS Desteği” almak isteyen temel bilimler lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve burs desteğine ihtiyacı olan kızlarımız için Bilim Kızı Burs Desteği vermek amaçlanmıştır.

T .C mevzuatına uygun şekilde, paydaş sözleşmesi yapmış olduğumuz vakıf üzerinden açmış olduğumuz ‘Bilim Kızı Bursu’ fonumuz ile burslarımız verilmektedir.

Burs başvurusu yapmak için ‘Bilim Kızı Projesi MENTORLUK Desteğine’ hak kazanmış olsa dahi, Bilim Kızı burs desteğine aday olamayacaklar;
a. Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri, açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
b.    Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
c.    Hazırlık sınıfı öğrencileri ve hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y.Lisans için: 2 yıl, )
d.    Hüküm giyenler ve öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
e.    Burs Paydaşından burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Başvuruyu yapmadan önce Üniversitenizin ve fakülteniz duyurularından Burs kontenjanı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Başvurmadan önce Lütfen detayları DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

bilim-kızı-yeni-logo.jpeg
bilim-kizi_edited.jpg

Başvuru Sürecimiz

“Bilim Kızı BURS Desteği”nin amacı, Bilim Kızı MENTORLUK Desteği’ alan mentiler arasından ihtiyacı olan öğrencilere yönelik Proje Paydaşımız aracılığı (desteğin şartlarını taşıyanlar) ile BURS vererek destek sağlaması amaçlanmıştır.

Bu programın paydaşlarının görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır:

 

Projenin üstlenici markası: Müjgan Çetin

 

BURS paydaşı: T.C mevzuatına uygun şekilde, paydaş sözleşmesi yapmış olduğumuz vakıf üzerinden açmış olduğumuz ‘Mete Ediz Çetin Bilim Kızı Bursu’ fonumuz ile burslarımız verilmektedir.

“Bilim Kızı BURS Desteği” her akademik yılın başında hayata geçirilmektedir. Her yılın Temmuz-Ağustos aylarında “Bilim Kızı” web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bu prosedüre uygun şekilde Temmuz-Ağustos ayı başında çağrıya çıkılması ile başlar.

 

Duyurusu yapılan programa başvuranların seçim ve değerlendirmeleri, Bilim Kızı Proje ekibi tarafından yapılmakta ve Eylül ayı itibariyle uygun bulunan adaylar Burs Paydaşımıza yönlendirilmektedir.

 

“Bilim Kızı BURS Desteği”, Burs Paydaşımızın da değerlendirme sürecini takiben, ilgili yılın Ekim-Haziran ayları boyunca, Burs Paydaşımızın ilan ettiği miktarlarda, 9 ay sürmektedir. Başvuru süreci, değerlendirme, seçme, burs verme süreci aşağıda anlatılmaktadır.

“Bilim Kızı BURS Desteği” başvuru koşulları

“Bilim Kızı BURS Desteği”ne hak kazanabilmek için adaylar, çağrı duyurusu sonrasında https://www.bilimkizi.org/ sitesinde verilen bağlantıdan MENTORLUK DESTEĞİ elektronik başvurusunu tamamlamalıdır. Sadece MENTORLUK Desteği hak kazandığı bildirilen adaylar,  duyuracağımız Burs Paydaşımız  bağlantısından ‘Bilim Kızı Burs Desteği’ için başvurabilirler. Burs başvurusu yapmak için ‘Bilim Kızı Projesi MENTORLUK Desteğine’ hak kazanmış olmak gereklidir. MENTOR Desteği almayanlar veya almak istemeyenler “Bilim Kızı BURS Desteği”nden faydalanamaz. Burs desteğimiz aşağıdaki bölüm ve yaş aralığındaki öğrencilere verilmektedir.

Temel bilimler (fizik, matematik, kimya, biyoloji, astronomi bölümü) alanında lisans öğrencisi veya yaşam bilimleri (Molekular Biyoloji ve Genetik, Biyo-mühendislik, Tıp, İlaç, Dişçilik, Malzeme bilimleri, Nano teknoloji, Enerji ve çevre bilimleri, Bilişim teknolojileri, Uzay bilimi vb) alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak

 • Üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

 • Başvurma yaşı 18-28 arasındadır.

 • Not ortalaması aşağıdaki aralıkta olmalıdır.

  • Lisans seviyesinde genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak, yüksek lisans seviyesinde 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puan ile mezun olmak

  • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge

  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,

  • Yüksek lisans eğitiminde üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerinin olması

  • Yüksek lisans eğitiminde, iki öğretim üyesinden alacakları referans mektupları (üniversitedeki hocalarınızdan referans mektubu alabilirsiniz.)

Aşağıdaki adaylar başvuru yapamazlar;

 • Burs başvurusu yapmak için ‘Bilim Kızı Projesi MENTORLUK Desteğine’ hak kazanmış olmak  şarttır. Mentorluk desteği almak istemeyen adaylar BURS desteğinden faydalanamazlar.

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri, açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,

 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,

 • Hazırlık sınıfı öğrencileri ve hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y.Lisans için: 2 yıl, )

 • Hüküm giyenler ve öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • Burs Paydaşından burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Burs Paydaşı Başvuru Şartları ve süreci

Bilim Kızı Projesi MENTORLUK Desteğine’ kabulü yapılmış, burs desteğine aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre Burs Paydaşı tarafından da ayrıca değerlendirmeye tabii tutulacaktır. Burs Paydaşı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine lisans ve yüksek lisans bursu vermektedir. Bursiyerleri öğretim kurumlarınca oluşturulan burs komisyonları Burs Paydaşı’nın burs şartları doğrultusunda seçmektedir.

 • Bursa başvuru tarihi Burs Paydaşı sayfasında öğretim yıl Eylül-Ekim aylarında yayınlanmaktadır. Bilim Kızı MENTİ’lerine bu başvuru takvimi iletişim bilgilerinden duyurulmaktadır.

 • Adayların Burs Paydaşı internet sayfasından ayrıca form doldurması gerekmektedir. Burs Paydaşı Burs Başvuru Formu, yazıcıdan çıktısı alınarak imzalanacak ve açıklanan prosedür takip edilecektir.

 • T.C. vatandaşı olmak ve mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Eklenecek Belgeler ve Evrakların Teslim Süreci

Aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla SMS veya e-posta ile verilen linke yüklemeleri gerekmektedir.  

 1. Bursu Başvuru Formu

 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği ve yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği, devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi

 3. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.

 4. Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),

 5. 2.3. ve 4 sınıfa geçenler , öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript), Not: Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,

 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)

 7. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

 8. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)
  - Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
  - Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  - Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
  - Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  - Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  - Anne ve baba adına araç varsa, - araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  - Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği

 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Burs Paydaşı’nın değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ön değerlendirmeyi geçen adaylar belgelerini hazırlayıp e-posta veya SMS ile vereceğimiz linke yükleyeceklerdir.  Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen belge hazırlamayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR, Seçim, değerlendirme, Ödeme ve sonrasında değerlendirme süreci

Önemli Notlar : “Bilim Kızı BURS Desteği” ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrollerin yapıldığından emin olunmalıdır.

 1. Başvuruyu yapmadan önce Üniversitenizin ve fakülteniz duyurularından Burs kontenjanı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 2. Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması, Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.

 3. Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak Burs Paydaşı burs komisyonları tarafından yapılacaktır.

 4. Halen bir başka kurumdan burs alanlar ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar “Bilim Kızı BURS Desteği” ne başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.

 5. Burs kazanan öğrenciler bursun yatırılacağı banka hesabı ile ilgili SMS veya e-posta ile bilgilendirilecektir.

 6. Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.

 7. Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde ilgili Burs Paydaşı sitesinden e-posta gönderebilir.

 

Bursiyer Seçimi : Burs Paydaşı Burs Komisyonları, mülakata katılan adayların arasından kazananların isimlerini imzalı bir tutanak ile Burs Paydaşı’na bildirir. Kesin sonuçlar, Burs Paydaşı tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulur.

 

Bursun Ödenmesi: Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme (Ekim-Kasım-Aralık olacak şekilde) yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

Bursu süreci sonrası değerlendirilmesi: “Bilim Kızı BURS Desteği” kazanarak, burs ödemesi gerçekleşen öğrencilerimize yeni sezon sonrası memnuniyet değerlendirme anketi yapılacaktır.

bottom of page